IP BOX dla programisty, czyli jak płacić mniejszy podatek

O uldze IP BOX i jej korzyściach pisałam już jakiś czas temu: Ulga IP BOX – Kto może skorzystać z 5% podatku. Wówczas poruszałam ogólne zagadnienia dotyczące ulgi IP BOX i możliwości skorzystania z uprzywilejowanej stawki podatkowej 5%. Dzisiejszy wpis będzie rozwinięciem ww. tematu, ale w kontekście jednej grupy zawodowej, a mianowicie programistów.

 

IP BOX dla programisty 

Stawka podatkowa od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dotyczy jedynie praw wytworzonych w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.  W związku z czym pojawia się pytanie czy wytwarzanie lub ulepszanie oprogramowania stanowi działalność badawczo – rozwojową?  W przypadku usług programistycznych co do zasady odpowiedź jest pozytywna, gdyż wytwarzanie lub ulepszanie oprogramowania będzie stanowić działalność badawczo – rozwojową.

Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 38 ustawy o PIT działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Z kolei prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług.

Powyższe oznacza, że w większości przypadków zastosowanie ulgi IP BOX dla programisty będzie możliwe i będzie wiązało się z dużymi korzyściami dla niego.

 

Oprogramowanie jako utwór prawa autorskiego

Oprogramowanie – definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów – podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1231 ze zm.). Stąd oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP, w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszeniem jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Z tych też powodów by móc skorzystać z ulgi IP BOX rezultatem działalności programisty musi być nowy kod lub algorytm, stanowiący utwór w rozumieniu ww. przepisów.

 

Rezultat własnej i indywidualnej działalności twórczej

By oprogramowanie wytwarzane, rozwijanie lub ulepszane mogły zostać uznane za działalność badawczo – rozwojową muszą zostać spełnione określone przesłanki. Po pierwsze takie oprogramowanie musi być rezultatem własnej , indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowić utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po drugie czynności te muszą być podejmowane w sposób systematyczny (metodyczny, zaplanowany i uporządkowany) w celu zwiększania zasobów wiedzy lub wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Po trzecie działania programisty polegające na rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania zmierzają do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania

 

Podsumowanie

Podsumowując programista co do zasady ma możliwość skorzystania z ulgi IP BOX. Jednakże z uwagi na charakter jego działalności dla skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej niezbędne jest uzyskanie pozytywnej interpretacji indywidualnej w tym zakresie, a także prowadzenie odrębnej ewidencji dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej