O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Zdrada małżeńska, jako podstawa odwołania darowizny

Kilka miesięcy temu pisałam, kiedy można odwołać darowiznę (wpis znajdziesz tutaj). Dzisiejszy wpis stanowi rozwinięcie tego tematu w części dotyczącej przyczyn odwołania darowizny i tego czy zdrada małżeńska może stanowić rażącą niewdzięczność obdarowanego. Rażąca niewdzięczność, czyli co? W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że pod pojęcie rażącej...

Zbycie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora KOWR

Nieruchomość rolna jako aport w spółce z o.o.Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza...

Regres ubezpieczyciela w przypadku ucieczki kierowcy

Co do zasady szkoda powstała na skutek kolizji lub wypadku komunikacyjnego pokrywana jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Niemniej w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić od sprawcy zdarzenia zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roszczenie zwrotne uregulowane w art. 43...

Jak uchronić spadkobiercę przed obowiązkiem zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją chroniącą spadkobiercę ustawowego. Zgodnie bowiem z ustawowym założeniem, zachowek stanowi określoną wartość, którą najbliższe osoby powinny otrzymać od spadkodawcy. Prawo do zachowku przysługuje zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, powstaje z chwilą otwarcia spadku.  Artykuł 991 Kodeksu cywilnego określa, że prawo do...

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka? Co tak naprawdę daje rozwód z orzeczeniem o winie? To chyba jedne z najczęstszych pytań, z jakimi spotykam się ze strony klientów, którzy zgłaszają się do mnie ze sprawą rozwodową. Przede wszystkim orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków pociąga za sobą istotne skutki dotyczące obowiązków...

Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani wspólnicy spółki lub osoby spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników spółki z o.o., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Czy członkowie zarządu dostają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji? Najczęściej możemy...

IP BOX dla programisty, czyli jak płacić mniejszy podatek

O uldze IP BOX i jej korzyściach pisałam już jakiś czas temu: Ulga IP BOX – Kto może skorzystać z 5% podatku. Wówczas poruszałam ogólne zagadnienia dotyczące ulgi IP BOX i możliwości skorzystania z uprzywilejowanej stawki podatkowej 5%. Dzisiejszy wpis będzie rozwinięciem ww. tematu, ale w kontekście jednej grupy zawodowej, a mianowicie programistów.   IP BOX dla...

Zawarcie umowy o pracę z jedynym wspólnikiem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Co do zasady zawiązana spółka jest niezależnym podmiotem wobec jej wspólników czy członków zarządu. Co do zasady może ona zawierać umowy z ww. podmiotami....