O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Jak uchronić spadkobiercę przed obowiązkiem zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją chroniącą spadkobiercę ustawowego. Zgodnie bowiem z ustawowym założeniem, zachowek stanowi określoną wartość, którą najbliższe osoby powinny otrzymać od spadkodawcy. Prawo do zachowku przysługuje zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, powstaje z chwilą otwarcia spadku.  Artykuł 991 Kodeksu cywilnego określa, że prawo do...

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka? Co tak naprawdę daje rozwód z orzeczeniem o winie? To chyba jedne z najczęstszych pytań, z jakimi spotykam się ze strony klientów, którzy zgłaszają się do mnie ze sprawą rozwodową. Przede wszystkim orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków pociąga za sobą istotne skutki dotyczące obowiązków...

Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani wspólnicy spółki lub osoby spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników spółki z o.o., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Czy członkowie zarządu dostają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji? Najczęściej możemy...

IP BOX dla programisty, czyli jak płacić mniejszy podatek

O uldze IP BOX i jej korzyściach pisałam już jakiś czas temu: Ulga IP BOX – Kto może skorzystać z 5% podatku. Wówczas poruszałam ogólne zagadnienia dotyczące ulgi IP BOX i możliwości skorzystania z uprzywilejowanej stawki podatkowej 5%. Dzisiejszy wpis będzie rozwinięciem ww. tematu, ale w kontekście jednej grupy zawodowej, a mianowicie programistów.   IP BOX dla...

Zawarcie umowy o pracę z jedynym wspólnikiem

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Co do zasady zawiązana spółka jest niezależnym podmiotem wobec jej wspólników czy członków zarządu. Co do zasady może ona zawierać umowy z ww. podmiotami....

Nieważna umowa pożyczki w spółce z o.o.

Kilka tygodni temu pisałam, jak ważne przy dofinansowaniu spółki z o.o. poprzez umowę pożyczki jest zachowanie zasad dotyczących reprezentacji. O czym trzeba pamiętać zawierając w spółce z o.o. umowę pożyczki przeczytasz tutaj. Dzisiejszy wpis będzie z kolei o tym czy i jak można odzyskać pieniądze pożyczone spółce z o.o. w sytuacji, gdy zostały naruszone zasady z art. 210...

Podatki w spółce z o.o.

Decydując się na założenie spółki z o.o. warto wiedzieć jak wygląda kwestia funkcjonowania takiej spółki pod kątem podatkowym. Podatki w spółce z o.o. są bowiem jednym z minusów prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie. Wynika to z tego, że zyski osiągane przez spółkę z o.o. są opodatkowane podwójnie. Najpierw objęte są one podatkiem dochodowym od osób...

Umowa pożyczki w spółce z o.o.

W obrocie gospodarczym umowa pożyczki w spółce jest najbardziej popularnym sposobem dofinansowania spółki. Więcej o sposobach dofinansowania spółki z o.o. pisałam tutaj, gdzie poruszyłam również kwestie podatkowe udzielenia pożyczki. A zatem jak zawrzeć umowę pożyczki w spółce z o.o.? Krok 1 sprawdź postanowienia umowy spółki z o.o. Umowa spółki z o.o. może zawierać...