O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Przekształcenie w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to przede wszystkim mniejsza odpowiedzialność za przedsięwzięcia spółki, którą wspólnik ponosi wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu oraz pozostałych świadczeń czynionych na rzecz spółki. W ostatnim czasie z uwagi na coraz to nowe obowiązki i obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców,...

Zdrada małżeńska, a odwołanie darowizny przez teściów

O ile zdrada małżeńska może w określonych wypadkach stanowić o rażącej niewdzięczności obdarowanego małżonka i stanowić podstawę do odwołania przez zdradzanego małżonka darowizny to czy takie zachowanie pozwala na odwołanie darowizny przez teściów? O pierwszej sytuacji pisałam tutaj: Zdrada małżeńska jako podstawa odwołania darowizny Nie ulega wątpliwości, że darowizny...

Zdrada małżeńska, jako podstawa odwołania darowizny

Kilka miesięcy temu pisałam, kiedy można odwołać darowiznę (wpis znajdziesz tutaj). Dzisiejszy wpis stanowi rozwinięcie tego tematu w części dotyczącej przyczyn odwołania darowizny i tego czy zdrada małżeńska może stanowić rażącą niewdzięczność obdarowanego. Rażąca niewdzięczność, czyli co? W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że pod pojęcie rażącej...

Zbycie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora KOWR

Nieruchomość rolna jako aport w spółce z o.o.Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza...

Regres ubezpieczyciela w przypadku ucieczki kierowcy

Co do zasady szkoda powstała na skutek kolizji lub wypadku komunikacyjnego pokrywana jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Niemniej w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić od sprawcy zdarzenia zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roszczenie zwrotne uregulowane w art. 43...

Jak uchronić spadkobiercę przed obowiązkiem zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją chroniącą spadkobiercę ustawowego. Zgodnie bowiem z ustawowym założeniem, zachowek stanowi określoną wartość, którą najbliższe osoby powinny otrzymać od spadkodawcy. Prawo do zachowku przysługuje zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, powstaje z chwilą otwarcia spadku.  Artykuł 991 Kodeksu cywilnego określa, że prawo do...

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy

Jakie są skutki orzeczenia rozwodu z winy jednego małżonka? Co tak naprawdę daje rozwód z orzeczeniem o winie? To chyba jedne z najczęstszych pytań, z jakimi spotykam się ze strony klientów, którzy zgłaszają się do mnie ze sprawą rozwodową. Przede wszystkim orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków pociąga za sobą istotne skutki dotyczące obowiązków...

Wynagrodzenie członka zarządu

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. Do zarządu mogą być powołani wspólnicy spółki lub osoby spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników spółki z o.o., chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Czy członkowie zarządu dostają wynagrodzenie za pełnienie swoich funkcji? Najczęściej możemy...