O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Trwonienie majątku, a nierówne udziały

Często małżonkowie nie zdają sobie sprawy, że mają prawo domagać się ustalenia przez Sąd nierównych udziałów przy podziale majątku po rozwiązaniu małżeństwa. Zasadą, wynikającą z art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wynika przede...

Okazjonalna praca zdalna

Ostatnio na blogu pojawił się wpis dotyczący zmian w prawie pracy, w tym dotyczących ustalenia zasad pracy zdalnej. Czytaj Jak wprowadzić pracę zdalną? Jak już wspomniano wcześniej, praca ta będzie możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Okazjonalna praca zdalna Dzisiaj zaś omówimy kwestię okazjonalnej pracy zdalnej. Przede wszystkim, zgodnie z art. 6733 par. 1: „Praca...

Jak wprowadzić pracę zdalną w zakładzie pracy?

W ostatnim wpisie “Od kiedy i dla kogo praca zdalna” opisałam podstawowe założenia pracy zdalnej. Dla przypomnienia praca zdalna może zostać wprowadzone w umowie o pracę lub w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie pracy zdalnej i powrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Dzisiaj spróbujemy...

Od kiedy i dla kogo praca zdalna?

To już pewne. Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie ustawa zmieniająca kodeks pracy, która reguluje kwestie pracy w trybie zdalnym.  Jak wprowadzić pracę zdalną Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić:  przy zawieraniu umowy o pracę albo  w trakcie zatrudnienia Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzie, by...

Opłaty za media, a alimenty

W ostatnim wpisie próbowałam odpowiedzieć na pytanie czy kredyt wpływa na obowiązek alimentacyjny. Cały tekst przeczytasz tutaj “Czy kredyt wlicza się do alimentów?”. Dzisiejszy wpis będzie dotyczył opłat za mieszkanie i ich wpływu na wysokość alimentów. Podobnie, jak w przypadku rat kredytowych istnieje rozbieżność w orzecznictwie sądów czy i w jakiej wysokości opłaty...