O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Czy kredyt wlicza się do alimentów?

Po ostatnim wpisie na naszej stronie zrodził się pomysł stworzenia cyklu wpisów, poświęconych kwestii alimentów. W dzisiejszym wpisie spróbujemy odpowiedzieć na pytania:  czy kredyt zaciągnięty przez jednego z małżonków wpływa na obowiązek alimentacyjny wobec dziecka? czy kredyt rodzica wlicza się do alimentów na dziecko? czy zobowiązania jednego z rodziców z tytułu kredytu...

Zmiany w prawie pracy 2023 rok

Od stycznia 2023 roku czeka nas sporo zmian w prawie pracy. Jakie są najważniejsze z nich i jakie uprawnienia zyskają pracownicy? O tym w krótkim opracowaniu na blogu.  Po pierwsze, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia minimalnego. Minimalna pensja w I półroczu 2023 r. będzie wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od  1 lipca 2023 r.  zaś minimalne wynagrodzenie...

Zasada równej stopy życiowej w rodzinie

Czy dzieci mają prawo do życia na takim samym poziomie co ich rodzice? Czy zasada równej stopy życiowej obowiązuje w relacjach dzieci - rodzice? Małoletnie dzieci co do zasady mają prawo żyć na takiej samej stopie życiowej, co ich rodzice. Pamiętać jednak należy, że zasada  równej stopy życiowej nie dotyczy tylko sytuacji, w której dzieci mieszkają z obojgiem rodziców, ale...

Nieobecność pracownika, a wypowiedzenie umowy o pracę

Prawo pracy przewiduje szczególne sytuacje, w których pracownik nie może zostać zwolniony. Jedną z nich jest usprawiedliwiona nieobecność pracownika. Jak wiadomo, od każdej reguły przysługują wyjątki. Kiedy więc istnieje możliwość wypowiedzenia umowy o pracę w trakcie nieobecności pracownika i od czego to zależy?  W świetle art. 41 Kodeksu Pracy nie jest dopuszczalne...

Zawieszenie działalności w spółce z o.o.

Spółka, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym może zawiesić działalność z dowolnego powodu. Działalność można zawiesić na maksymalnie 24 miesiące. Jak zatem to zrobić i jaką niezbędną dokumentację przygotować?  Zawieszenie działalności w spółce z o.o. - o czym trzeba pamiętać? Na uwadze trzeba mieć przede...

Odziedziczyłeś spadek? Pamiętaj o zgłoszeniu do urzędu skarbowego

Po potwierdzeniu praw do spadku na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy też na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza, spadkobierca musi dopełnić szeregu formalności. Jednym z najważniejszych obowiązków po nabyciu spadku jest zgłoszenie tego faktu do urzędu skarbowego. Dlaczego jest to takie ważne i ile czasu ma na to...

Świadczenia niepieniężne na rzecz spółki

Wspólnicy spółki z o.o. mogą współpracować ze spółką na podstawie różnych umów. Od pewnego czasu (a w zasadzie od wejścia przepisów Polskiego Ładu)  dość popularną opcją jest wprowadzenie w umowie postanowień dotyczących spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Jak zatem skonstruować umowę spółki, czy jest to opłacalne dla spółki i jakie...

Zwolnienie dyscyplinarne za zajmowanie się prywatnymi sprawami

Czy zajmowanie się prywatnymi sprawami w godzinach pracy wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika? Czy takie działanie pracownika może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i w konsekwencji skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym z winy pracownika? Oczywiście na te pytania nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, albowiem wszystko zależy czy...