Blog prawniczy

Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej?

Przygotowanie do sprawy alimentacyjnej jest ważnym etapem dla każdej osoby, która chce uzyskać alimenty na rzecz siebie lub swojego dziecka. Warto poświęcić tej kwestii trochę więcej czasu tak, by w sądzie uniknąć przykrych niespodzianek. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak najlepiej przygotować się do sprawy o alimenty Zebranie dokumentów Przede wszystkim należy zebrać...

Nierówne udziały, a praca osobista na rzecz rodziny

Ostatnio na blogu pojawił się wpis odnoszący się do ustalenia nierównych udziałów po ustaniu małżeństwa w kontekście trwonienia majątku lub podejmowania ryzykownych transakcji przez jednego z byłych małżonków.  Więcej przeczytasz tutaj  Wspólny majątek, jako wyraz starań obojga małżonków Dzisiaj dalej pozostajemy przy zagadnieniu nierównych udziałów i przyczyniania...

Trwonienie majątku, a nierówne udziały

Często małżonkowie nie zdają sobie sprawy, że mają prawo domagać się ustalenia przez Sąd nierównych udziałów przy podziale majątku po rozwiązaniu małżeństwa. Zasadą, wynikającą z art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wynika przede...

Okazjonalna praca zdalna

Ostatnio na blogu pojawił się wpis dotyczący zmian w prawie pracy, w tym dotyczących ustalenia zasad pracy zdalnej. Czytaj Jak wprowadzić pracę zdalną? Jak już wspomniano wcześniej, praca ta będzie możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Okazjonalna praca zdalna Dzisiaj zaś omówimy kwestię okazjonalnej pracy zdalnej. Przede wszystkim, zgodnie z art. 6733 par. 1: „Praca...

Jak wprowadzić pracę zdalną w zakładzie pracy?

W ostatnim wpisie “Od kiedy i dla kogo praca zdalna” opisałam podstawowe założenia pracy zdalnej. Dla przypomnienia praca zdalna może zostać wprowadzone w umowie o pracę lub w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie pracy zdalnej i powrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Dzisiaj spróbujemy...