O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Zmiana umowy spółki przez Internet

Poprzednio na blogu pojawił się wpis dotyczący wyboru założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w trybie s24 oraz w tradycyjnej formie aktu notarialnego (wpis znajdziesz tutaj). W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona kwestia odnośnie zmian, jakie można dokonać w systemie teleinformatycznym, bez konieczności dokonywania ich w akcie notarialnym. Zmiana umowy spółki...

Założenie spółki przez internet, czyli spółka S24

W 2012 roku wprowadzono możliwość założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym, nazywanym w skrócie s24, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości. Założenie spółki przez internet stanowi alternatywę dla tradycyjnej formy zawierania umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu aktu notarialnego. Jakie zatem są różnice w...

Przedsiębiorca jako konsument | Zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowelizacja regulująca przepisy Kodeku cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Przedsiębiorca  jako konsument Jedną z najistotniejszych zmian będzie zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. W niektórych przypadkach taki przedsiębiorca będzie traktowany jak konsument, co zapewni mu większą ochronę prawną niż...

Zamówienia publiczne w czasie epidemii COVID-19

Aktualna sytuacja w kraju, spowodowana epidemią COVID-19 bez wątpienia wpływa na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw i prawidłowe wykonanie umów. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorca z przyczyn od niego niezależnych nie może dotrzymać warunków umowy. Epidemia koronawirusa wpłynęła również na umowy, realizowane w trybie zamówień publicznych. Z uwagi...

Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów?

Czy 500 plus wpływa na wysokość alimentów? Pytanie to prędzej czy później pojawia się w trakcie konsultacji prawnej dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Po wprowadzeniu ww. świadczenia początkowo nawet sądy miały problem z podejściem do tego tematu i stały przed dylematem – brać pod uwagę 500+ przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego czy też nie. Kwestia ta została...

Kiedy można odwołać darowiznę?

Darowizna to umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy nie musi w żaden sposób płacić w zamian za uczynioną darowiznę. Przyczyną dokonania darowizny jest najczęściej szczególna więź łącząca darczyńcę z obdarowanym, np. pokrewieństwo. Co może...

Zarząd majątkiem wspólnym

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Oboje małżonkowie obowiązani są do współdziałania dla dobra rodziny, do wzajemnej pomocy, udzielania informacji o stanie majątku wspólnego, a także do wykonywania jego zarządu. Zarząd majątkiem wspólnym oznacza wszelkie czynności...

Nieprawidłowo wystawione świadectwo pracy w szczególnych warunkach – co robić?

Nie ulega wątpliwości, że pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo wykonywania prac w szczególnych warunkach lub zamieścić informację o wykonywaniu takich prac w świadectwie pracy. Jest to podstawa do ubiegania się przez pracownika o wcześniejszą emeryturę lub rekompensatę z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Niemniej zdarza się, że pomimo dysponowania świadectwem...