O prawie dla Ciebie – blog prawniczy

Zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela

“Jestem współwłaścicielem nieruchomości, którą nabyłem 40 lat temu i od tej pory użytkuję ją z wyłączeniem innych współwłaścicieli. Czy mogę ją zasiedzieć?” Z takim problemem prawnym zgłosił się do naszej kancelarii jeden z Klientów, który zainspirował mnie do napisania tego wpisu. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie budzi wątpliwości dopuszczalność...

Jak zabezpieczyć umowę najmu?

W zakres usług naszej kancelarii wchodzi m.in. sporządzanie i analiza umów, w tym umów najmu. Zdarza się, że klient zgłaszając się do nas z prośbą o pomoc w przygotowaniu umowy najmu lokalu, oczekuje by umowa była zwięzła i najlepiej mieściła się na jednej lub dwóch stronach. Niestety mając na uwadze to, że głównym naszym celem jest zabezpieczenie interesów naszego klienta...

Przekształcenie w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to przede wszystkim mniejsza odpowiedzialność za przedsięwzięcia spółki, którą wspólnik ponosi wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu oraz pozostałych świadczeń czynionych na rzecz spółki. W ostatnim czasie z uwagi na coraz to nowe obowiązki i obciążenia publicznoprawne przedsiębiorców,...

Zdrada małżeńska, a odwołanie darowizny przez teściów

O ile zdrada małżeńska może w określonych wypadkach stanowić o rażącej niewdzięczności obdarowanego małżonka i stanowić podstawę do odwołania przez zdradzanego małżonka darowizny to czy takie zachowanie pozwala na odwołanie darowizny przez teściów? O pierwszej sytuacji pisałam tutaj: Zdrada małżeńska jako podstawa odwołania darowizny Nie ulega wątpliwości, że darowizny...

Zdrada małżeńska, jako podstawa odwołania darowizny

Kilka miesięcy temu pisałam, kiedy można odwołać darowiznę (wpis znajdziesz tutaj). Dzisiejszy wpis stanowi rozwinięcie tego tematu w części dotyczącej przyczyn odwołania darowizny i tego czy zdrada małżeńska może stanowić rażącą niewdzięczność obdarowanego. Rażąca niewdzięczność, czyli co? W doktrynie i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że pod pojęcie rażącej...

Zbycie nieruchomości rolnej bez zgody Dyrektora KOWR

Nieruchomość rolna jako aport w spółce z o.o.Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655), której przepisy stosuje się do określonych ustawą nieruchomości rolnych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadza...

Regres ubezpieczyciela w przypadku ucieczki kierowcy

Co do zasady szkoda powstała na skutek kolizji lub wypadku komunikacyjnego pokrywana jest z ubezpieczenia OC sprawcy. Niemniej w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń ma prawo dochodzić od sprawcy zdarzenia zwrotu odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Roszczenie zwrotne uregulowane w art. 43...

Jak uchronić spadkobiercę przed obowiązkiem zapłaty zachowku?

Zachowek jest instytucją chroniącą spadkobiercę ustawowego. Zgodnie bowiem z ustawowym założeniem, zachowek stanowi określoną wartość, którą najbliższe osoby powinny otrzymać od spadkodawcy. Prawo do zachowku przysługuje zarówno w przypadku dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego, powstaje z chwilą otwarcia spadku.  Artykuł 991 Kodeksu cywilnego określa, że prawo do...