Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej?

Przygotowanie do sprawy alimentacyjnej jest ważnym etapem dla każdej osoby, która chce uzyskać alimenty na rzecz siebie lub swojego dziecka. Warto poświęcić tej kwestii trochę więcej czasu tak, by w sądzie uniknąć przykrych niespodzianek. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek, jak najlepiej przygotować się do sprawy o alimenty

Zebranie dokumentów

Przede wszystkim należy zebrać wszystkie dokumenty, które są niezbędne do złożenia pozwu o alimenty. Są to m.in.: akt urodzenia dziecka, orzeczenie o rozwodzie lub separacji, wcześniejsze orzeczenia / umowy ustalające obowiązek alimentacyjny, umowy dotyczące dziecka, np. z przedszkola, szkoły czy zajęć dodatkowych,  rachunki związane z opieką nad dzieckiem, listę wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Przydatne mogą być również faktury VAT oraz potwierdzenia przelewów.  Natomiast z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do paragonów, które co do zasady nie mogą stanowić dowodu w sprawie alimentacyjnej. Paragon jest bowiem dowodem zakupu określonych produktów, jednak nie wskazuje kto dokonał określonego zakupu, natomiast w pewnym stopniu uprawdopodabnia ponoszone koszty utrzymania. Wszystkie dokumenty, związane z kosztami utrzymania osoby uprawnionej do alimentów mogą być przydatne w trakcie postępowania i powinny być starannie przygotowane.

Ustalenie wysokości alimentów

Ważne jest, aby wiedzieć, na jaką kwotę alimentów mamy prawo, aby móc ją ustalić przed rozpoczęciem postępowania. Wysokość alimentów może zależeć od wielu czynników, takich jak dochody obu rodziców, koszty związane z wychowaniem dziecka, jego potrzeby i wiek. Pamiętać należy, że wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych kosztów utrzymania uprawnionego, niemniej jej górna granica wyznaczona jest przez możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Małoletnie dzieci co do zasady mają prawo żyć na takiej samej stopie życiowej, co ich rodzice. Więcej o prawie do życia na równej stopie życia pisałam tutaj. Warto skonsultować się z adwokatem, aby uzyskać fachowe wsparcie w tej kwestii.

Zebranie informacji na temat drugiej strony

Ważne jest, aby w miarę możliwości poznać dokładnie sytuację drugiej strony i dowiedzieć się, jakie argumenty może przedstawić w trakcie postępowania. Dlatego warto zbadać jej dochody, zobowiązania finansowe i sytuację życiową. Można to zrobić m.in. poprzez poprzez przeglądanie jej aktywności na portalach społecznościowych.

Informacje o rodzicu sprawującym codzienną opiekę nad dzieckiem

W sprawach alimentacyjnych dotyczących małoletnich dzieci istotną kwestią jest sytuacja osobista i majątkowa rodzica, który na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem. Oprócz informacji na temat wysokości dochodów tego rodzica, warto również przedstawić jego zobowiązania majątkowe, np. kredyt na mieszkanie (więcej o wpływie kredytu na alimenty przeczytasz tutaj). Ma to o tyle znaczenie, że niekiedy zobowiązania te wpływają na zmniejszenie jego możliwości przy partycypowaniu w kosztach utrzymania dziecka. 

Wynajęcie doświadczonego adwokata

Warto rozważyć skorzystanie z usług doświadczonego adwokata, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i reprezentacji w trakcie postępowania. Adwokat będzie miał również wiedzę na temat aktualnego stanu prawa i może pomóc w uzyskaniu jak najlepszych wyników w postępowaniu. Co więcej rolą profesjonalnego pełnomocnika jest czuwanie nad przebiegiem całego postępowania, co wiąże się z mniejszym ryzykiem uchybienia obowiązkom, jakie spoczywają na stronie. 

Przygotowanie się emocjonalne

Sprawa alimentacyjna może być trudnym i emocjonalnie wymagającym procesem, dlatego warto zadbać o swoje emocje i przygotować się na trudne sytuacje.

Podsumowując, przygotowanie się do sprawy alimentacyjnej wymaga czasu, wysiłku i odpowiedniego podejścia. Ważne jest, aby dobrze się przygotować, aby uzyskać jak najlepsze dla siebie rozstrzygnięcie sądu.