Dowody w sprawie o alimenty

W sprawach dotyczących alimentów, dowody odgrywają istotną rolę. Dowody w sprawie o alimenty powinny zmierzać do wykazania usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, jego sytuacji osobistej, a także sytuacji majątkowej i osobistej zobowiązanego do alimentacji. W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jakie dowody mają znaczenie w sprawie o alimenty?

Dokumenty finansowe – faktury VAT, rachunki, potwierdzenia przelewów

Jednym z najważniejszych rodzajów dowodów w sprawach o alimenty są dokumenty finansowe. Obejmują one zarówno dochody jak i wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Dochody mogą być udokumentowane przede wszystkich przez zeznania podatkowe, zaświadczenia o zarobkach czy, umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług. W sytuacji, gdy nie dysponujemy tego typu dokumentami dotyczącymi zobowiązanego lub nie znamy jego sytuacji finansowej, sąd rozpoznający sprawę powinien zobowiązać zobowiązanego do przedstawienia stosownych dokumentów.

W postępowaniu alimentacyjnym ważne są również dowody, uzasadniające wysokość dochodzonej kwoty alimentów. Bez wątpienia najlepsze są faktury VAT (wystawione na dziecko, a nie rodzica, który dokonał zakupu). Niemniej również potwierdzenia przelewów, rezerwacje, umowy również mogą się okazać pomocne. Natomiast z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do paragonów. Co do zasady nie mogą one stanowić dowodu w sprawie o alimenty. Paragon jest bowiem dowodem zakupu określonych produktów, jednak nie wskazuje kto dokonał określonego zakupu. Dlatego też w przypadku rachunków, rekomendujemy by dołączać do nich potwierdzenia płatności kartą lub przelewem.

Warto też zastanowić się czy dołączać faktury na wyżywienie? Co do zasady nie. Sądy orzekające powinny bowiem wiedzieć, chociażby z własnego doświadczenia na jakim poziomie klarują się wydatki na wyżywienie. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, gdy dziecko jest na diecie. Wówczas warto oprócz faktur na żywność dołączyć zaświadczenie od lekarza.

Dowód z przesłuchania świadków

Świadkowie, którzy są dobrze zaznajomieni z sytuacją rodzinną, mogą złożyć zeznania na temat potrzeb dziecka oraz zdolności finansowej drugiej strony. Mogą to być na przykład krewni, przyjaciele, nauczyciele, którzy są świadomi sytuacji dziecka i mogą potwierdzić potrzebę wsparcia finansowego.

Inne dokumenty

W przypadku specjalnych potrzeb medycznych lub rozwojowych dziecka warto rozważyć czy nie dołączyć stosownych opinii, orzeczeń czy zaświadczeń na te okoliczności.

Również zapisy korespondencji, takie jak e-maile, wiadomości tekstowe lub notatki, mogą również stanowić ważne dowody w sprawach o alimenty. Mogą one potwierdzić obietnice lub porozumienia dotyczące płacenia alimentów lub dotyczące innych aspektów wsparcia finansowego. Jeśli druga strona obiecała płacić alimenty lub zadeklarowała swoje możliwości finansowe, a następnie zaniechała tych płatności, zapisy korespondencji mogą również stanowić dowód w sprawie.

Podsumowanie

Z uwagi na treść przepisów, dowody odgrywają kluczową rolę w sprawach o alimenty. Dokumenty finansowe, świadkowie, opinie oraz zapisy korespondencji stanowią przykładowe, aczkolwiek nie wyłącznie dowody, jakie można powołać w sprawie o alimenty. Ważne jest, aby dostarczyć rzetelne i wiarygodne dowody, które wykażą potrzebę wsparcia finansowego dla dziecka oraz zdolność drugiej strony do płacenia alimentów. Prawidłowe zebranie i przedstawienie dowodów może mieć zdecydowane znaczenie dla ostatecznego wyniku sprawy alimentacyjnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć, jak przygotować się do rozprawy przeczytaj wpis „Jak przygotować się do sprawy alimentacyjnej?”