Zmiana umowy spółki przez Internet

Poprzednio na blogu pojawił się wpis dotyczący wyboru założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w trybie s24 oraz w tradycyjnej formie aktu notarialnego (wpis znajdziesz tutaj). W dzisiejszym wpisie zostanie poruszona kwestia odnośnie zmian, jakie można dokonać w systemie teleinformatycznym, bez konieczności dokonywania ich w akcie notarialnym.

Zmiana umowy spółki przez Internet

Dla spółek, które zostały założone w trybie s24 istnieje możliwość dokonania wielu zmian. Należy zaznaczyć, że warunkiem do ich dokonania jest brak wcześniejszych zmian umowy w tradycyjnej formie. Wspólnicy przez Internet mogą zmienić umowę spółki w zakresie: nazwy, jej siedziby, przedmiotu działalności, ustanowienia rady nadzorczej, zmian w składzie rady nadzorczej,  kapitału zakładowego spółki, wkładów wspólników, regulacji wewnętrznych w zyskach spółki, zasad reprezentacji. Pozostałe postanowienia umowy spółki, takie jak wartość nominalna udziałów oraz zmiany w zarządzie spółki, również mogą być zmienione w trybie s24. Dodatkowo, jeżeli wspólnicy nie mogą zatwierdzić sprawozdania finansowego spółki na zgromadzeniu wspólników, istnieje możliwość zatwierdzenia tych dokumentów przez Internet. W trybie s24 można dokonać także zatwierdzenia sprawozdania finansowego czy podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokryciu straty.

Sprzedaż udziałów w trybie s24

Ponadto, dzięki systemowi ułatwiono możliwość dokonywania zmian osobowych w spółce. Dzięki Internetowi do spółki mogą przystąpić nowy wspólnicy, a także można zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.  Dzięki tym praktycznym i funkcjonalnym rozwiązaniom, można skutecznie prowadzić działalność w obliczu pandemii.  Ponadto dokonywanie zmian w trybie s24 ma korzystne skutki finansowe z uwagi na to, że można uniknąć kosztów związanych z udziałem notariusza.