Zwrot wniosku w S24 – co dalej?

Zalety korzystania z systemu s24 przy zakładaniu spółek lub dokonywaniu zmian są niezaprzeczalne, szczególnie pod względem finansowym dla klientów. Niemniej jednak większość osób, które miały do czynienia z tym systemem, zgodzi się, że daleko mu do ideału. S24 ma swoje ograniczenia, a nie wszystkie zamierzone zmiany można w nim przeprowadzić. Zwrot wniosku w s24 to jedno z wielu utrapień, z jakimi borykają się użytkownicy tego systemu. 

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku o dokonanie zmian, na przykład dotyczącego sprzedaży udziałów i zmiany kręgu wspólników, brak jest możliwości ponownego złożenia wniosku przez s24. Istnieją dwie główne przyczyny takiej sytuacji. Po pierwsze, system nie pozwala ponownie dołączyć umowy sprzedaży zawartej przez s24 do nowego wniosku. Umowa sprzedaży udziałów została już bowiem dołączona do poprzedniego wniosku. Po drugie, system nie pozwala na wykreślenie poprzednich wspólników podczas składania drugiego wniosku. Często zdarza się bowiem, że mimo zwrotu wniosku, system wprowadza zmianę w składzie wspólników, czyli ich wykreśla. W konsekwencji nie ma możliwości ich wykreślenia przy ponownym składaniu wniosku, ponieważ system nie oferuje takiej opcji wyboru. Innymi słowy, w rejestrze przedsiębiorców widnieją poprzedni wspólnicy, którzy sprzedali swoje udziały, chociaż system s24 odnotował tę zmianę. Zadziwiające, nieprawdaż? Niemniej tak jak już pisałam powyżej, s24 daleko jest do ideału. 

Co dalej?

W takim przypadku pojawia się pytanie, co zrobić w tej sytuacji? Czy należy zawrzeć nową umowę sprzedaży? Nie, ponieważ poprzednia umowa jest wciąż ważna i skuteczna. Jedynym problemem jest brak ujawnienia tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców. Rozwiązaniem jest złożenie ponownego wniosku, jednak nie przez s24, a za pośrednictwem prs.gov.pl i dołączenie do niego pisma przewodniego, w którym wniesiemy o dołączenie do nowego wniosku dokumentów, takich jak umowa sprzedaży, lista wspólników, dołączonych do sprawy XYZ (tutaj należy odwołać się do sygnatury nadanej przy pierwszym, zwróconym wniosku). O ile nowy wniosek zostanie prawidłowo wypełniony, podpisany i opłacony, powinien zostać pozytywnie rozpoznany. W konsekwencji zmiana zostanie zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców. Warto wskazać, że złożenie wniosku przez prs.gov.pl nie pozbawia nas w przyszłości korzystania z s24. 

Co z opłatą sądową od wniosku?

Podczas ponownego składania wniosku o dokonanie zmian można również złożyć wniosek o zaliczenie uprzednio uiszczonej opłaty na poczet nowego wniosku. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne będzie dopłacenie różnicy, która może wynosić 30 zł lub 80 zł. Większość opłat za wnioski składane w s24 jest mniejsza niż w przypadku składania ich przez PRS, więc w przypadku wprowadzenia zmian dotyczących wspólników będzie trzeba dopłacić 80 zł.

Podsumowanie 

Wnioskując, chociaż system s24 ma swoje ograniczenia, istnieje możliwość skutecznego zarejestrowania zmian poprzez ponowne złożenie wniosku za pośrednictwem prs.gov.pl i dołączenie niezbędnych dokumentów. Należy pamiętać o prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz możliwej dopłacie do opłaty sądowej w zależności od rodzaju dokonywanych zmian.

Niniejszy artykuł został opracowany w celach informacyjnych i nie stanowi porady prawnej. W przypadku konkretnych pytań lub wątpliwości związanych z procedurami rejestracji zmian spółek, zalecamy skonsultowanie się z naszą kancelarią. Więcej informacji, gdzie się mieścimy i jak się z nami skontaktować znajdziesz w zakładce “Kontakt’.