Zmiany w prawie pracy 2023 rok

Od stycznia 2023 roku czeka nas sporo zmian w prawie pracy. Jakie są najważniejsze z nich i jakie uprawnienia zyskają pracownicy? O tym w krótkim opracowaniu na blogu. 

Po pierwsze, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia minimalnego. Minimalna pensja w I półroczu 2023 r. będzie wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od  1 lipca 2023 r.  zaś minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3600 zł, a stawka godzinowa 23,50 zł.

Po drugie, zostaną ustalone zasady pracy zdalnej. Będzie ona możliwa na stałe, hybrydowo lub okazjonalnie. Decyzję o przejściu na pracę zdalną będzie można podjąć na początku zatrudnienia oraz w jego trakcie, a wnioskować o nią może zarówno pracownik, jak i pracodawca. W przypadku, gdy to pracownik składa wniosek o powierzenie pracy zdalnej, pracodawca musi go uwzględnić w przypadku, gdy składa go:

  1. pracownica w ciąży;
  2. pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;
  3. pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Po trzecie, do polskiego systemu prawnego ma być implementowana dyrektywa work-life balance, która wprowadza  zmiany w urlopach dla pracowników. Przewiduje ona 2 dni dodatkowego wolnego z powodów działania „siły wyższej”, 5 dni dodatkowego wolnego na opiekę nad chorymi członkami rodziny , 41 tygodni urlopu rodzicielskiego, 9 tygodni urlopu dla ojca po urodzeniu dziecka. 

Co więcej, pracodawcy zyskają możliwość skuteczniejszego sprawdzania trzeźwości zatrudnionych. Będzie można wprowadzić kontrolę w miejscu pracy, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób bądź do ochrony mienia. 

Te zmiany z pewnością są bardzo korzystne dla pracowników, szczególnie wychowujących małoletnie dzieci. 

 

Wpis przygotowała apl. adw. Eliza Błachnio – Matyska