Zawieszenie działalności w spółce z o.o.

Spółka, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym może zawiesić działalność z dowolnego powodu. Działalność można zawiesić na maksymalnie 24 miesiące. Jak zatem to zrobić i jaką niezbędną dokumentację przygotować? 

Zawieszenie działalności w spółce z o.o. – o czym trzeba pamiętać?

Na uwadze trzeba mieć przede wszystkim zmiany jakie weszły od 1 lipca 2021 roku.  Działalność spółki można zawiesić wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych bądź e-formularze KRS. Pierwszym krokiem będzie  założenie konta w zakładce e-formularze KRS. Po zalogowaniu, należy przygotować wniosek o zawieszenie w systemie i załączyć do niego: 

  1. uchwałę zarządu o zawieszeniu działalności spółki; 
  2. oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników 

Załączniki można podpisać elektronicznie i załączyć do wniosku albo zrobić skan wersji papierowej dokumentów (tutaj należy przesłać oryginały w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS). W okresie zawieszenia działalności podmiot wpisany do KRS nie powinien podejmować jakichkolwiek czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem działań mających na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodu. Spółka wpisana do KRS w okresie zawieszenia działalności może podejmować wyłącznie czynności, które mają umożliwić jej powrót do prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak opłaty za wniosek

Co ważne, wniosek o wpis zawieszenia działalności spółki nie podlega żadnej opłacie. Wniosek po podpisaniu elektronicznie należy wysłać poprzez wskazany powyżej system. W ciągu kilku sekund wysyłane jest powiadomienie wraz z sygnaturą sprawy. O zawieszeniu działalności spółki nie trzeba informować ZUS. Wyrejestrowanie spółki jako płatnika z ZUS następuje automatycznie. ZUS sam przygotuje formularz ZWPA, dotyczący wyrejestrowania spółki.

Istotnym jest, że po okresie zawieszenia możemy w dowolnym momencie wznowić prowadzoną działalność gospodarczą. 

Autorem wpisu jest apl. adw. Eliza Błachnio – Matyska