Samochód zarejestrowany na jednego z małżonków

Czy samochód zarejestrowany na jednego z małżonków wchodzi w skład majątku wspólnego?

W polskim prawie wyróżniamy dwa rodzaje majątków: majątek osobisty każdego z małżonków oraz majątek wspólny. Do majątku wspólnego zalicza się przedmioty nabyte przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Sam fakt rejestracji nie ma znaczenia dla ustalenia, do kogo należy dany przedmiot. W przypadku większości przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa, zasada jest prosta – należą one do obojga małżonków, niezależnie od tego, na kogo są zarejestrowane.

Samochód nabyty w trakcie trwania małżeństwa

Co do zasady, samochód nabyty przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego, nawet jeśli jest zarejestrowany tylko na jednego z nich. Wynika to z art. 33 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO), który stanowi, że do majątku wspólnego należą przedmioty nabyte przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. Co wchodzi w skład majątku wspólnego pisałam tutaj.

Wyjątki od reguły

Samochód nie będzie wchodził w skład majątku wspólnego, jeżeli został:

  • nabyty przed zawarciem małżeństwa
  • nabyty ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków/ Więcej o surogacji przeczytasz na blogu: Na czym polega surogacja w prawie rodzinnym?
  • nabyty w drodze darowizny lub spadku

Dowody na to, że samochód należy do majątku wspólnego

Art. 33 pkt 1 k.r.o. ustanawia domniemanie majątku wspólnego dla przedmiotów nabytych w trakcie trwania małżeństwa. Małżonek, który podnosi, że samochód stanowi jego majątek osobisty musi wykazać, że wystąpiły zdarzenia, o których mowa powyżej. W takiej sytuacji pomocne mogą być następujące dowody:

  • Umowa nabycia samochodu
  • Faktura VAT
  • Wyciąg z banku potwierdzający źródło pochodzenia środków na zakup samochodu
  • Postanowienie lub umowa o dziale spadku

Wpis w dowodzie rejestracyjnym a status prawny samochodu

Warto zwrócić uwagę, że wpis w dowodzie rejestracyjnym nie przesądza o tym, czy samochód należy do majątku osobistego tego małżonka. Mimo że tylko jeden z małżonków figuruje jako właściciel w dowodzie rejestracyjnym, samochód nadal może wchodzić w skład majątku wspólnego.

Przykład:

  • Małżonkowie kupują samochód za pieniądze z wspólnego konta bankowego.
  • Samochód jest zarejestrowany tylko na jednego z małżonków.

W takiej sytuacji samochód będzie należał do majątku wspólnego. Bez znaczenia będzie to, że w dowodzie rejestracyjnym figuruje tylko jeden z małżonków.

Podsumowanie

Samochód zarejestrowany na jednego z małżonków może wchodzić w skład majątku wspólnego, nawet gdy nie ma takiej informacji w dowodzie rejestracyjnym. 

Polub nasz fanpage na Facebooku, aby być na bieżąco z najnowszymi artykułami! Link do fanpage https://www.facebook.com/adwokatpiaseczno