Opodatkowanie alimentów na dzieci

Ostatnio na blogu omawiałam opodatkowanie alimentów na rzecz byłego małżonka. Jeżeli interesuje Cię ten temat to zapraszam do lektury wpisu ‘Opodatkowanie alimentów na  byłego małżonka.” Dzisiaj pozostajemy przy temacie alimentów i podatków. Tym razem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy alimenty na dzieci podlegają opodatkowaniu?

Opodatkowanie alimentów na dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy PIT od podatku dochodowego są alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia. Powyższe oznacza, że alimenty na dzieci do 25 roku życia są neutralne podatkowo (nie są opodatkowane). W konsekwencji dziecko do osiągnięcia ww. wieku nie musi składać zeznania podatkowego i odprowadzać z tego tytułu podatku.

Warto wskazać, że dla skorzystania z powyższego zwolnienia bez znaczenia pozostaje fakt, na jakiej podstawie alimenty na dziecko są płacone. Niezależnie od podstawy – wyroku, ugody czy porozumienia ustnego, do 25. roku życia dziecka, alimenty są zwolnione z PIT.

Opodatkowanie alimentów na dzieci powyżej 25 roku życia

Inaczej przedstawia się natomiast sytuacji po osiągnięciu dziecka 25 roku życia.Wówczas zwolnienie będzie przysługiwało jedynie w odniesieniu do alimentów płatnych na podstawie wyroku lub ugody sądowej. I to tylko do kwoty 700 zł miesięcznie. W związku z czym w sytuacji, gdy alimenty na dziecko, które ukończyło 25 rok życia przekraczają kwotę 700 zł to wówczas od nadwyżki konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego. Podatnik ten fakt powinien wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36, jako „przychód z innych źródeł”.

Co więcej, by móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego, alimenty muszą by płacone na podstawie wyroku albo ugody sądowej. Jeżeli zatem alimenty na dziecko powyżej 25 roku życia płacone są w oparciu o ustne lub pisemne porozumienie to wówczas nie są one zwolnione z PIT. W takiej sytuacji, by skorzystać chociażby z częściowego zwolnienia od podatku (tj. do kwoty 700 zł miesięcznie) wskazane jest zawarcie ugody sądowej lub ugody mediacyjnej, która po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przez sąd.

Opodatkowanie alimentów na dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną

Z kolei w odniesieniu do dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną alimenty na ich rzecz zawsze będą zwolnione od podatku. Zwolnienie w takiej sytuacji jest niezależne od wieku dziecka, wysokości alimentów czy sposobu ustalenia tych alimentów. Przykład: 27 letnie dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny nie będzie musiało płacić podatku nawet wówczas, gdy alimenty wynoszą 1500 zł. 

 

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu na temat opodatkowania alimentów na dzieci. Jeśli chcesz być na bieżąco z tematyką prawa rodzinnego i alimentów, śledź nasz blog lub obserwuj nas w mediach społecznościowych. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach alimentacyjnych, skontaktuj się z nami!