tel. +48 502 568 281

Kto skorzysta na ustawie dla frankowiczów?

14/08/2015 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Dnia 5 sierpnia 2015 roku Sejm przyjął projekt ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej, zwaną potocznie ustawa dla frankowiczów. Powyższy projekt stanowi odpowiedź rządu na wzrost kurs franka szwajcarskiego, który został odnotowany na początku tego roku, powodując tym samym znaczny wzrost rat dla osób posiadających kredyt w tej walucie.

Projekt przewiduje możliwość przewalutowania kredytu hipotecznego wziętego w walucie obcej na złotówki po kurcie bieżącym. W przypadku skorzystania z przewalutowania bank umorzy 90 % kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy obecnym zadłużeniem, a potencjalnym, gdyby klient skorzystał z kredytu w walucie polskiej.

Z uprawnienia do restrukturyzacji może skorzystać kredytobiorca, będący konsumentem, który zaciągnął walutowy kredyt mieszkaniowy, o ile spełnia następujące warunki:

  1. nie posiada innego lokalu mieszkalnego ani innego domu jednorodzinnego;
  2. powierzchnia użytkowa nieruchomości nie przekracza 100 m² dla lokalu mieszkalnego i 150 m² dla domu jednorodzinnego, przy czym warunek ten nie dotyczy to, które na dzień złożenia wniosku o restrukturyzację wychowują troje lub więcej dzieci;
  3.  wartość wskaźnika LtV (tj. stosunku wartości ekspozycji kredytowej do wartości kredytowanej nieruchomości) jest wyższa niż 80%.

Z uprawnienia do restrukturyzacji może skorzystać również kredytobiorca posiadający inne lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne, lub ich części, jeśli zostały one nabyte w drodze spadku po dniu zaciągnięcia kredytu podlegającego restrukturyzacji.

Przebieg procesu legislacyjnego oraz pełny tekst ustawy znajdziesz tutaj.

 

Tags: , ,

Comments are closed.