Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Od dzisiaj, 16 marca 2020 roku zajęcia w szkołach, przedszkolach oraz żłobkach uległy zawieszeniu. U podstaw tej decyzji legło realne zagrożenie koronawirusem i wdrożenie działań, zmierzających do ograniczenia jego rozpowszechniania się w kraju. W związku z zamknięciem placówek oświatowych większość rodziców musi wziąć wolne w pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Na szczęście ustawodawca wprowadził spec ustawą tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

 

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  1. opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego;
  2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą);

Powyższe oznacza, że z zasiłku mogą korzystać wyłącznie pracujący rodzice dziecka poniżej 8 roku życia i to nie dłużej niż do dnia poprzedzającego jego ósme urodziny. W praktyce z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzice drugo lub trzecioklasisty szkoły podstawowej, jeżeli dziecko rozpoczęło edukację szkolną w wieku 6 lat. Trzeba przyznać, że jest to dość kontrowersyjne rozwiązanie, gdyż trudno sobie wyobrazić pozostawienie w domu bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 9 czy nawet 11 letniego.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

W przypadku pracowników lub zleceniobiorców oświadczenie o skorzystaniu z  zasiłku opiekuńczego należy złożyć u swojego płatnika składek. W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą takie oświadczenie składane jest w ZUSie.

Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie ZUSu. Można go złożyć również przez platformę ePUAP.

 

Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje obojgu rodzicom?

Nie. Jeżeli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Mogą oni też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Co więcej  zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.