tel. +48 502 568 281

Odpowiedzialność administratora za bezprawne wpisy na forum

16/10/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

Administrator forum internetowego nie ma obowiązku sprawdzania treści wpisów, umieszczanych przez użytkowników forum. W związku z powyższym nie musi on na bieżąco monitorować wpisów i eliminować z sieci tych, które naruszają dobra osobiste innych użytkowników. Powyższe oznacza, iż co do zasady odpowiedzialność administratora za bezprawne wpisy umieszczone na forum jest wyłączona. Jednakże powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma charakteru absolutnego, albowiem w niektórych sytuacjach administrator może ponosić odpowiedzialność za bezprawne naruszenie cudzych dóbr osobistych. Ma to miejsce wówczas, gdy administrator powziął wiarygodną informację o bezprawnym charakterze wpisu i pomimo tego niezwłocznie go nie usunął (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 roku, sygn. akt IV CSK 665/10, publ. LEX).

Wybrane orzeczenia dotyczące odpowiedzialności administratora forum za bezprawne wpisy:

1. Możliwość badania, czy wyrażona na domenie internetowej opinia korzystała z wystarczającej podstawy faktycznej dotyczy takich wypowiedzi ocennych, w których można wyodrębnić elementy poddające się testowi według kryterium prawda/fałsz. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie IV CSK 270/12

2. Odpowiedzialność wydawcy za przechowywanie na swojej stronie internetowej wpisów anonimowych internautów naruszających dobro osobiste wynika z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 roku w sprawie VI ACa 2/12).

3. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania sieci, co więcej nie ma też obowiązku podejmowania kroków w celu wdrożenia oprogramowania monitorującego. Jedyną sytuacją prowadząca bez wątpienia do odpowiedzialności usługodawcy jest istnienie po jego stronie stanu wiedzy o fakcie naruszenia, czy też bezprawnym charakterze naruszenia (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie I ACa 544/10).