adwokat Agnieszka Jakubowska – Gregier

dobry adwokat piasecznoAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2011 roku członek Izby Adwokackiej w Lublinie, zaś od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując już w trakcie studiów prawniczych z Kancelarią Adwokacką Franciszka Piątkowskiego (Lublin), najpierw jako praktykant, a następnie jako aplikant adwokacki. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W 2014 roku została wpisana na listę adwokatów, od tego czasu prowadzi indywidualną praktykę zawodową.

W 2013 roku adwokat Agnieszka Jakubowska – Gregier ukończyła Podyplomowe Studia Akademia Spółek w zakresie funkcjonowania spółek handlowych; organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W trakcie ww. studiów napisała i obroniła pracę dyplomową pt. „Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.”

W swojej praktyce zawodowej adwokat Agnieszka Jakubowska – Gregier zajmuje się w szczególności problematyką z zakresu prawa cywilnego (zwłaszcza prawa spadkowego), prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego (obsługa przedsiębiorców). Od 2019 roku członek Sekcji Prawa Rodzinnego, działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej m.in. z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz postępowania cywilnego, opublikowanych na portalach prawnych. Od 2015 roku współpracuje z portalem INFOR.PL. Ponadto adwokat Agnieszka Jakubowska – Gregier prowadzi również blog prawniczy, na którym porusza problemy prawne, z jakimi spotyka się na co dzień wykonując zawód adwokata.

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym.

aplikant adwokacki Eliza Błachnio – Matyska

W 2019 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od 2020 aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w wielu kancelariach prawniczych lubelskich i warszawskich, a także w sektorze państwowym. Brała udział w licznych przedsięwzięciach, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i międzynarodowym. Współpracowała z Kancelarią Prezydenta RP, Pracownią Liderów Prawa, Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości. Ponadto, autorka publikacji o charakterze naukowym, prelegentka oraz organizator konferencji prawniczych.

Posługuje się językiem angielskim oraz rosyjskim w stopniu podstawowym.

Interesuje się prawem cywilnym, rodzinnym, własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii.