tel. +48 502 568 281

Prawo administracyjne

26/08/2014 ,

By Agnieszka Jakubowska - Gregier

With 0 comments

  • Reprezentowanie Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowe
  • Reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Sporządzanie pism, wniosków oraz środków odwoławczych w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Comments are closed.